23 participantes entre patróns e tripulantes das entidades:
- Club Sen Amarras
- Adeco Dea de Noia
- Club Minauta
- Asociación Sodim
- Asociación Sodináutica
- Asociación Vontade

5 embarcacións onde os patróns se alternan
 

Imáxes (máis en dropbox) cedidas por J.Luis Alvarez Camiña